با پايان رقابت 2 هزار و 95 عکاس؛ اسامي راه‌يافتگان به چهارمين جشنواره عکس رژان اعلام شد

اسامي راه‌يافتگان به چهارمين جشنواره عکس رژان اعلام شد.

اسامي راه‌يافتگان به چهارمين جشنواره عکس رژان اعلام شد.

به گزارش ستاد خبري چهارمين جشنواره عکس رژان، هيأت داوران اين جشنواره از ميان 6 هزار و 161 تک عکس و 374 مجموعه عکس ارسالي از 2 هزار و 95 عکاس، 31 تک عکس و 6 مجموعه عکس را براي ارايه در نمايشگاه پاياني چهارمين جشنواره عکس رژان انتخاب کردند.

«صدا» موضوعي بود که براي بخش اصلي چهارمين دوره اين جشنواره در نظر گرفته شد و آثار رسيده دربخش ويژه نيز با موضوع «موسيقي» به رقابت گذاشته شدند.

گوهر دشتي،نادر مشايخي، نادر داودي و مهران مهاجر مسئوليت داوري اين دوره از جشنواره را بر عهده داشتند.

آيين افتتاحيه نمايشگاه و مراسم اهداي جوايز برگزيدگان اين جشنواره، ساعت 18 روز جمعه دوم مرداد ماه در سالن گوشه فرهنگسراي نياوران برگزار خواهد شد.

نمايشگاه چهارمين جشنواره عکس رژان هم تا پانزدهم مرداد در فرهنگسراي نياوران برپا خواهد بود.

اسامي عکاساني که آثار آنها به نمايشگاه راه پيدا کرده به اين شرح است:

مجموعه عکس (اصلي)

جلال شمس‌آذران، علي جعفري نطنزي

مجموعه عکس (ويژه)

ماه‌نو شيرزاد، مهان تهراني، حامد نظري، علي حامد حق‌دوست

تک عکس (اصلي)

پيمان حميدي‌پور، سعيد گلي، جواد روئين، سجاد دادپور، ايمان حامي‌خواه، عبدالرحمن مجرد، مهرداد اميني، قاسم فتحي، سيدحسين ميرکمالي، مهدي عباسي، مصطفي غلام‌نژاد، اميد عديليان، مهرداد ربيع‌لاله، کسري کاکائي، علي صبيح خديم، سيد حسين چراغي، محدثه قرباني، محسن محياپور، مرتضي امين‌الرعايايي، مرضيه قدرتي، ولي‌الله سابقي‌سارويي، بهنام صادقي، محمد گلچين‌کوهي

تک عکس (ويژه)

سهيل زندآذر، عبدالرحمن مجرد، مهران سبزقبائي، صابر قاضي، حامد کلاهچيان تبريزي، مرتضي کنعاني، فرشيد تيغه‌ساز
موسسه نگاه نو
Developed By : Avaye Hamrah